Արտակարգ իրավիճակների դադարեցման կոճակ

Վահանակի կտրում.